TDB
Önemli Tarihler

Bilimsel Kurslar

  PEDİATRİK TRAVMA KURSU
Kurs Başkanları: Okşan Derinöz Güleryüz, Murat Anıl
08:30-09:00 Kayıt ve Açılış
09:00-10:00 Çoklu travma hastasına yaklaşım- MENTİ uygulaması ile interaktif olgu tartışması
Okşan Derinöz Güleryüz, Murat Anıl
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-12:00 Masa 1: Senaryo sunumu ve Pratik Uygulama
- Sütür tipleri, sütür atma, sütür alma
- Doku yapıştırıcısı endikasyonları ve kullanım
- Stapler ile cilt kesisi tamiri
Ali Yurtseven, ilknur Fidancı
Masa 2: Senaryo sunumu ve Pratik Uygulama
- Servikal boyunluk takma
- Kütük çevirme
- Basit atel uygulaması
Özlem Tekşam, Ebru Ongun
12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-15:30 Masa 3:  Senaryo sunumu ve Pratik Uygulama
Servikal boyunluk olan hastada;
- Hava yolu açma manevraları
- Oral hava yolu gereci yerleştirme
- Video laringoskop ile entübasyon
- İğne krikotirotomi uygulaması
Emel Ulusoy, Selman Kesici
Masa 4: Senaryo sunumu ve Pratik Uygulama
- Kemik içi yol açılması
- E-FAST (Extented- Focused Assessment with Sonography for Trauma)
Okşan Derinöz Güleryüz, Durgül Yılmaz
Masa 5: Senaryo sunumu ve Pratik Uygulama
- İğne dekompresyon
- Toraks tüpü takılması
Murat Anıl, Anıl Er
15:30-16:00 KAHVE ARASI
16:00-17:00 Çoklu travma hastasına yaklaşım- MENTİ uygulaması ile interaktif olgu tartışması
Okşan Derinöz Güleryüz, Murat Anıl
17:00-17:30 Kursun değerlendirilmesi-Kapanış
  NON-İNVAZİV ve İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON KURSU
Kurs Başkanları: Murat Duman, Dinçer Yıldızdaş
08:00-08:45 Kayıt ve Açılış
08:45-09:15 Solunum yetmezliği ve Non inaziv-İnvaziv Mekanik Ventilasyon endikasyonları
Nilden Tuygun
09:15-09:45 Yüksek akışlı nazal oksijen
Resul Yılmaz
09:45-10:00 NIV uygulamalarında hangi cihaz, hangi maske, hangi mod
Başak Nur Akyıldız
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:00 İnvazif Mekanik Ventilasyon modlar ve başlangıç ayarları
Nazik Yener
11:00-12:00 Pratik uygulamalar

Grup 1: Yüksek akışlı nazal oksijen uygulaması
Ayşe Gültegingil, Halise Akça, Funda Kurt, Çapan Konca

Grup-2: Non-invazif Mekanik Ventilasyon uygulaması
Resul Yılmaz, Başak Nur Akyıldız, Ali Ertuğ Arslanköylü

Grup-3: İnvazif Mekanik Ventilasyon modlar ve başlangıç ayarları
Nazik Yener, Hasan Ağın, Seher Erdoğan, Çelebi Kocaoğlu
12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-13:30 Non-invazif ve İnvazif Mekanik Ventilasyon sırasında monitorizasyon
Hasan Ağın
13:30-14:00 IMV ve NIV sırasında sedasyon analjezi
Adem Dursun
14:00-14:30 Restriktif akciğer hastalığında Non invazif ve İnvazif Mekanik Ventilasyon
Nurettin Onur Kutlu
14:30-15:00 KAHVE ARASI
15:00-15:30 Obstruktif akciğer hastalığında Non invazif ve İnvazif Mekanik Ventilasyon
Bülent Karapınar
15:30-16:00 Non invazif ve İnvazif Mekanik Ventilasyondan ayırma
Serhat Emeksiz
16:00-16:30 Yüksek frekanslı ossilatuvar ventilasyon
Çağlar Ödek
16:30-17:30 Pratik uygulamalar

Grup 1: Restriktif akciğer hastalığında Non invazif ve İnvazif Mekanik Ventilasyon
Nurettin Onur Kutlu, Hasan Ağın, Serhat Emeksiz

Grup-2: Obstruktif akciğer hastalığında Non invazif ve İnvazif Mekanik Ventilasyon
Bülent Karapınar, Resul Yılmaz, Adem Dursun

Grup-3: Yüksek Frekanslı Ossilatuvar Ventilasyon
Dinçer Yıldızdaş, Seher Erdoğan, Çağlar Ödek
17:30-17:45 Kursun değerlendirilmesi-Kapanış
  KRİTİK HASTA ÇOCUKLARDA YATAKBAŞI ULTRASONOGRAFİ KURSU
Kurs Başkanları: Hayri Levent Yılmaz, Oğuz Dursun
08:30-09:00 Kayıt ve Açılış
09:00-09:30 Ultrasonografi cihazının tanıtımı, teknik özellikleri, Çalışma ilkeleri ve artefaktları
Özlem Tolu Kendir
09:30-10:00 Akciğer ultrasonografisi: Parakim bulgularının değerlendirilmesi, plevral efüzyon, pnömotoraks
Murat Duman
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:00 E-FAST: Acil servisde bir travma hastasının akut değerlendirilmesi sırasındaki basamaklar
Hayri Levent Yılmaz
11:00-11:30 Abdominal, intestinal ve genitoüriner USG: Çocukluk çağı cerrahi hastalıkların değerlendirilmesi, Akut batın protokolü
Murat Anıl
11:30-12:30 Pratik-1: Akciğer USG
Murat Duman, Ahmet Kağan Özkaya

Pratik-2: E-FAST
Hayri Levent Yılmaz, Murat Anıl, Aykut Çağlar
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:00 Ekokardiyografi: Kalbin dört boşluğunun değerlendirilmesi, anatomi, perikardiyal efüzyon
Oğuz Dursun
14:00-14:30 Hemodinamik değerlendirme: Ejeksiyon fraksiyonu değerlendirmesi, kardiyak debi ölçümü, vena cava çapı değişimi ölçümü
Özden Özgür Horoz
14:30-15:00 Vasküler USG: Kateter yerleştirilmesi, venöz tromboz, arter trombozu, kateter ucu trombüs değerlendirmesi
Alkan Bal
15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:00 İleri ultrasonografik değerlendirme
Ahmet Kağan Özkaya
16:00-17:00 Pratik-1: Ekokardiyografi
Oğuz Dursun, Özden Özgür Horoz

Pratik-2: Vasküler
Alkan Bal, Aykut Çağlar
17:00-17:30 Kursun değerlendirilmesi
Kapanış
  PEDİATRİK KARDİYAK YOĞUN BAKIM KURSU
Kurs Başkanları: Ayşe Berna Anıl, Nilüfer Yalındağ Öztürk
08:00-08:30 Kayıt ve Açılış
08:30-09:00 Kalp cerrahının bakış açısı ve beklentileri
Onur Işık
09:00-09:30 Genel erken postoperatif yaklaşım ve rutinler
Ayşe Berna Anıl
09:30-10:00 Postoperatif Sedasyon-Analjezi
Nagehan Aslan
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:00 Postoperatif hemodinamik ve nörolojik monitörizasyon
Güntülü Şık
11:00-11:30 Postoperatif aritmiler ve pacemaker kullanımı
Erkut Öztürk
11:30-12:00 Kalp işlevlerinin ve postoperatif durumun ekokardiyografik değerlendirmesi
Fırat Kardelen
12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-13:30 Postoperatif mekanik ventilasyon ve kardiyopulmoner etkileşim
Nilüfer Yalındağ Öztürk
13:30-14:00 Postoperatif komplikasyonlar, düşük kardiyak debi sendromu
Filiz Yetimakman
14:00-14:30 Pulmoner hipertansiyon ve yönetimi
Mehmet Boşnak
14:30-15:00 KAHVE ARASI
15:00-15:30 Uzamış yatış ve ekstübasyon başarısızlığı
Murat Kanğın
15:30-16:00 Kardiyak ECMO
Selman Kesici
16:00-16:30 Kursun değerlendirilmesi-Kapanış
  RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİ KURSU
Kurs Başkanları: Tanıl Kendirli, Agop Çıtak
08:00-08:15 Kayıt ve Açılış
08:15-08:45 CRRT’de tarihçe, terminoloji
Fulya Kamit
08:45-09:15 Endikasyonlar
Fatih Aygün
09:15-09:45 Set, kateter, sıvı seçimi ve başlangıç ayarları
Esra Şevketoğlu
09:45-10:00 KAHVE ARASI
10:00-10:30 Antikoagülasyon
Demet Demirkol
10:30-11:00 Sepsiste CRRT
Agop Çıtak
11:00-11:15 KAHVE ARASI
11:15-11:45 Metabolik hastalıklarda CRRT
Muhterem Duyu
11:45-12:15 ECMO’da CRRT
Tanıl Kendirli
12:15-13:15 ÖĞLE YEMEĞİ
13:15-13:45 Karaciğer yetmezliğinde CRRT
Güntülü Şık
13:45-14:15 Zehirlenmelerde CRRT
Utku Karaarslan
14:15-14:30 KAHVE ARASI
14:30-15:00 Komplikasyonlar ve yönetimi
Mutlu Uysal Yazıcı
15:00-15:30 Total plazma değişimi
Murat Özkale
15:30-15:45 KAHVE ARASI
15:45-17:00 Pratikler

Grup 1: CRRT makinası, set kurulumu, antikoagulasyon
Tanıl Kendirli, Esra Şevketoğlu, Muhterem Duyu, Mutlu Uysal Yazıcı

Grup 2: Vaka bazlı CRRT uygulamaları
Demet Demirkol, Güntülü Şık, Murat Özkale

Grup 3: Sık görülen sorunlar ve çözümleri
Fatih Aygün, Fulya Kamit, Utku Karaarslan
17:00-17:15 Kursun değerlendirilmesi-Kapanış

 

ÇOCUK ACİL VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİK KURSU
Kurs Başkanları: Ebru Melek Benligül, Cansel Dağlı
08:00-08:30 Kayıt
08:30-09:00 Açılış ve Programın Tanıtımı
Ebru Melek Benligül, Cansel Dağlı
09:00-09:45 Pediatrik Temel Yaşam Desteği
Filiz Pekgökçen
09:45- 10:30 Solunum Yetmezliğinin Tanımlanması ve Tedavi
Uzm. Hem. Muhammet Kavlakcı
10:30-10:45 Kahve Arası
10:45-11:30 Ritim Bozuklukları ve Tedavisi
Cansel Dağlı
11:30-12:15 Şok Tanımlanması ve Tedavisi
Ayşe Menemencioğlu
12:15-13:15 Öğle Yemeği
13:15-14:30 İnvazif ve Non-İnvazif Monitörizasyon
Tülay Yakut
14:30-15:15 Non-İnvazif Mekanik Ventilasyon (NİMV) Uygulamaları
Ebru Melek Benligül
15:15-15:30 Kahve Arası
15:30-16:00 Yüksek Riskli İlaç Uygulamaları
Safiye Doğrusoy
16:00-18:00 Uygulamalar

Temel Yaşam Desteği
Filiz Pekgökçen, Abdulkadir Utar

İleri Yaşam Desteği
Uzm. Hem. Muhammet Kavlakcı, Neşe Kaplan

Ritim Bozuklukları
Cansel Dağlı, Safiye Doğrusoy, Doç. Dr. Esra Türe

Non-İnvazif Mekanik Ventilasyon (NİMV) Uygulamaları
Ebru Melek Benligül, Hatice Uysal
18:00-18:30 Kursun Değerlendirilmesi ve Kapanış
Ebru Melek Benligül, Cansel Dağlı